Gå til innhold

2019/0152 Drammen kommune

Innklaget:Drammen kommune
Klager:Tiger Consulting AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 5, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse etter forskriften del 1 for anskaffelse av rammeavtale for innkjøpstjenester. Klager anfører at konkurransegrunnlaget ikke oppfyller kravet til forutberegnelighet, og at konkurransen derfor skulle vært avlyst. Subsidiært anføres det at priskriteriet er ulovlig og at konkurransen av denne grunn skulle vært avlyst.

Konkurranseform:Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOHO
Registrert inn:25.02.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: