Gå til innhold

2019/656 Øygarden kommune

Innklaget: Øygarden kommune
Klager: Rettferdig Offentlig Saksbehandling Ros
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede foretok en ulovlig direkte anskaffelse ved anskaffelse av kommunal pensjonsløsning.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 04.11.2019
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: