Gå til innhold

2019/102 Møre og Romsdal politidistrikt

Innklaget:Møre og Romsdal politidistrikt
Klager:Sibella AS
Saksdokument:2019 102 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse:Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klagenemnda kom til at kjøp av tolketjenester var «liknende kontrakter» som innklagede inngikk «regelmessig» jf. anskaffelsesforskriften § 5-4 (9). Anskaffelsens verdi måtte derfor beregnes på grunnlag av de samlede kjøpene. Anskaffelsen oversteg både nasjonal og EØS-terskelverdi. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Det ble ilagt et gebyr på 13%, som utgjorde ca. 847 000 kroner.

 

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:BEMA
Registrert inn:12.02.2019
Avsluttet:27.01.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda