Gå til innhold

2019/102 Møre og Romsdal politidistrikt

Innklaget: Møre og Romsdal politidistrikt
Klager: Sibella AS
Saksdokument: 2019 102 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klagenemnda kom til at kjøp av tolketjenester var «liknende kontrakter» som innklagede inngikk «regelmessig» jf. anskaffelsesforskriften § 5-4 (9). Anskaffelsens verdi måtte derfor beregnes på grunnlag av de samlede kjøpene. Anskaffelsen oversteg både nasjonal og EØS-terskelverdi. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Det ble ilagt et gebyr på 13%, som utgjorde ca. 847 000 kroner.

 

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: BEMA
Registrert inn: 12.02.2019
Avsluttet: 27.01.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda