Gå til innhold

2019/103 Politets fellestjenester

Innklaget:Politets fellestjenester
Klager:Blue Aerospace AS
Saksdokument:2019 103 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 4, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Saklig klageinteresse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av arbeids- og uniformfottøy. Konkurransen var inndelt i to delområder. For det delområdet som klagen gjaldt, ble konkurransen avlyst fordi det ikke gjenstod noen kvalifiserte leverandører eller tilbud som innklagede lovlig kunne akseptere. Klagenemnda fant at klager var rettmessig avvist fra konkurransen, og at innklagede hadde saklig grunn til å avlyse konkurransen.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:11.02.2019
Avsluttet:16.12.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda