Gå til innhold

2019/106 Nordland fylkeskommune

Innklaget: Nordland fylkeskommune
Klager: Narvik Bedriftshelsetjeneste SA
Saksdokument: 2019 106 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud, Begrunnelse, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse om en rammeavtale for levering av bedriftshelsetjenester til fylkeskommunens driftsenheter. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved bedømmelsen av tildelingskriteriet «Kvalitet». Videre anførte klager at innklagede hadde gitt en mangelfull begrunnelse og brutt regelverket ved bedømmelsen av kvalifikasjonskrav. Ingen av klagers anførsler førte frem.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og IV
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 11.02.2019
Avsluttet: 19.12.2019
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda