Gå til innhold

2019/106 Nordland fylkeskommune

Innklaget:Nordland fylkeskommune
Klager:Narvik Bedriftshelsetjeneste
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Begrunnelse, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en anbudskonkurranse for anskaffelse av bedriftshelsetjenester etter anskaffelsesforskriften del IV. Klager har anført at innklagede har brutt regelverket ved ikke å gi komplett innsyn i valgte leverandørs tilbud. Det er også anført at innklagede ikke har synliggjort i tildelingsbrevet hvordan tildelingskriteriet «kvalitet» er vurdert og at prosedyren foreskrevet i konkurransegrunnlaget ikke er fulgt av innklagede.

Konkurranseform:
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og IV
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:BEMA
Registrert inn:11.02.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: