Gå til innhold

2019/108 Kolumbus AS

Innklaget: Kolumbus AS
Klager: Caiano Eiendom AS
Saksdokument: 2019 108 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for leie av bussanlegg til bruk for rutetransport på Haugalandet. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved å avvise klagers tilbud, som følge av en forutsetning om bygging utenfor byggegrensen. Klagers anførsler knyttet til selve gjennomføringen av forhandlingene, førte ikke frem. Nemnda fant at valgte leverandørs opprinnelige tilbud ikke inneholdt vesentlige avvik. Det ble derfor ikke tatt stilling til klagers anførsel om det ikke var anledning til å forhandle bort vesentlige avvik i tilbudene.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: Del I + II LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 25.03.2019
Avsluttet: 04.02.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda