Gå til innhold

2019/130 Hagefjorden Brygge AS

Innklaget:Hagefjorden Brygge AS
Klager:Andreas Jahren
Saksdokument:
Avgjørelse:Trukket
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse av et nytt parkeringsanlegg.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:PEAA
Registrert inn:18.02.2019
Avsluttet:17.09.2019
Status:Trukket
Avgjort av: