Gå til innhold

2019/130 Hagefjorden Brygge AS

Innklaget: Hagefjorden Brygge AS
Klager: Andreas Jahren
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse av et nytt parkeringsanlegg.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: PEAA
Registrert inn: 18.02.2019
Avsluttet: 17.09.2019
Status: Trukket
Avgjort av: