Gå til innhold

2019/137 Lødingen kommune

Innklaget:Lødingen kommune
Klager:Erikstad Industrier AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har foretatt ulovlige direkte anskaffelser av bygge- og anleggsarbeider.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LIRA
Registrert inn:20.02.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: