Gå til innhold

2019/137 Lødingen kommune

Innklaget: Lødingen kommune
Klager: Erikstad Industrier AS
Saksdokument: 2019 137 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klagenemnda ila Lødingen kommune et gebyr på 245 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av en kulverttrasé. Unntaket fra kunngjøringsplikten som følge av et usedvanlig fordelaktig tilbud i forskriften § 5-2 (2) bokstav b, kom ikke til anvendelse. Klagers anførsler om ulovlig direkte anskaffelse av gjerder rundt midlertidig skole, ballbane og levering av jerseystein for trafikkregulering og klargjøring, førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ELIS
Registrert inn: 20.02.2019
Avsluttet: 27.07.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda