Gå til innhold

2019/145 BKK AS

Innklaget:BKK AS
Klager:Novotek AS
Saksdokument:
Avgjørelse:Trukket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling om levering av en tidsseriedatabase. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved tildelingsevalueringen.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LIRA
Registrert inn:21.02.2019
Avsluttet:
Status:Trukket
Avgjort av: