Gå til innhold

2019/145 BKK AS

Innklaget: BKK AS
Klager: Novotek AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling om levering av en tidsseriedatabase. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved tildelingsevalueringen.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 21.02.2019
Avsluttet:
Status: Trukket
Avgjort av: