Gå til innhold

2019/146 Flora kommune

Innklaget:Flora kommune
Klager:Braco AS
Saksdokument:2019 146 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:De generelle kravene i § 5, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av en ny tankbil. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt regelverket ved å utforme et uklart konkurransegrunnlag. Klagenemnda fant videre at denne feilen hadde påvirket utformingen av tilbudene, og at konkurransen derfor måtte avlyses. På denne bakgrunn tok ikke nemnda stilling til klagers anførsler om brudd på regelverket ved evalueringen av tilbudene.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:21.02.2019
Avsluttet:29.04.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda