Gå til innhold

2019/146 Flora kommune

Innklaget:Flora kommune
Klager:Braco AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:De generelle kravene i § 5, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av tankbil til kommunens brannvesen. Klager har anført at innklagedes evaluering av klagers tilbud utgjør brudd på regelverket. Klager fremholder at evalueringen dels er basert på et uriktig faktum, og dels strider med kravet til forutberegnelighet.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:21.02.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: