2019/147 Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid

Innklaget: Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid
Klager: Salutis HMS AS
Saksdokument: 2019 147 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Erstatning, Innsyn/taushetsplikt, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om bedriftshelsetjenester. Klager fikk ikke medhold i at innklagede hadde brutt regelverket ved tildelingsevalueringen. Klagers anførsel om at innklagede hadde brutt regelverket ved å gi en mangelfull begrunnelse for tildeling av kontrakt, førte imidlertid frem.

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 21.02.2019
Avsluttet: 15.01.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda