Gå til innhold

2019/147 Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid

Innklaget:Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid
Klager:Salutis HMS AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Begrunnelse, De generelle kravene i § 5, Innsyn/taushetsplikt

Sammendrag

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:21.02.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: