Gå til innhold

2019/155 Bane NOR SF

Innklaget:Bane NOR SF
Klager:Link International Norge AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av rekrutteringstjenester for stillinger med jernbanefaglig og teknologisk karakter. Klager har anført at innklagede har begått feil ved tildelingsevalueringen. Ifølge klager har denne feilen medført at klager ikke ble blant de valgte leverandørene under rammeavtalen.

Konkurranseform:
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:05.03.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: