Gå til innhold

2019/155 Bane NOR SF

Innklaget: Bane NOR SF
Klager: Link International Norge AS
Saksdokument: 2019 155 Avgjørelse Avvisning Av Klage + Nemndsleders Avgjørelse
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av rekrutteringstjenester for stillinger med jernbanefaglig og teknologisk karakter. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å gi klager trekk under tildelingskriteriet “Gjennomføringsevne”. Klager viste til at deres garantiordning dekket det som var etterspurt. Sekretariatet kom til at klagen klart ikke kunne føre frem, jf. klagenemndsforskriften § 9. Avvisningen ble klaget inn for klagenemndas leder, som valgte å opprettholde avvisningen.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 05.03.2019
Avsluttet: 09.01.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Nemndsleder