Gå til innhold

2019/165 Nofima AS

Innklaget:Nofima AS
Klager:Bratseth AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en tilbudskonkurranse for «oppgradering Hall 5» ved forskningsstasjonen på Sunndalsøra. Oppdraget gikk ut på å oppgradere en eksisterende produksjonshall til nye lokaler for forskningsvirksomhet. Klager har anført at innklagede har brutt anskaffelsesregelverket ved å ikke avvise valgte leverandør fra delkonkurranse elektro på grunn av mangelfull oppfyllelse av kvalifikasjonskrav jf. anskaffelsesforskriften (FOA) § 9-5 (1) bokstav a). Klager har også anført at innklagede har brutt anskaffelsesregelverket ved å la være å foreta avklaring av tilbudene til valgte leverandør og klager som følge av uklarhet i konkurransegrunnlaget, jf. kravet til likebehandling i lov om offentlige anskaffelser (LOA) § 4.

 

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:BEMA
Registrert inn:27.02.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: