Gå til innhold

2019/199 Avinor AS

Innklaget: Avinor AS
Klager: ÅF Advansia AS
Saksdokument: 2019 199 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en minikonkurranse mellom innklagedes parallelle rammeavtaleleverandører for tildeling av et prosjektlederoppdrag. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt kravet til likebehandling i forbindelse med forhandlingene. Nemnda fant også at innklagede hadde brutt kravet til etterprøvbarhet ved evalueringen av tildelingskriteriet «Tilbudt nøkkelpersonell». Klagers anførsel om at innklagede hadde brutt likebehandlingsprinsippet ved vurderingen av tilbydernes overholdelse av sidetallsbegrensningen, førte ikke frem. Heller ikke klagers anførsel om at innklagede hadde brutt kravet til likebehandling ved bruken av en tidligere gjennomført personlighetstest, førte frem.

 

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: HEST
Registrert inn: 06.03.2019
Avsluttet: 08.06.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda