Gå til innhold

2019/200 Årdal kommune

Innklaget:Årdal kommune
Klager:Impec AS
Saksdokument:2019 200 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse:Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klagenemnda ila Årdal kommune et gebyr på 10 prosent av anskaffelsens verdi, avrundet til 200.000 kroner, for ulovlig direkte anskaffelse av kontrakt om renovering av renseanlegget til friluftsbadet på Årdalstangen.

Konkurranseform:
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:MAMY
Registrert inn:26.03.2019
Avsluttet:20.03.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda