Gå til innhold

2019/222 Universitetssykehuset Nord Norge HF

Innklaget:Universitetssykehuset Nord Norge HF
Klager:Nord Troms Bolig AS
Saksdokument:2019 0222 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse:Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en anbudskonkurranse om oppføring/ombygging og utleie av ny ambulansestasjon i Kvænangen kommune. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å avvise klager fra konkurransen som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om økonomisk og finansiell kapasitet. Klagers anførsel kunne klart ikke føre frem og sekretariatet avviste klagen som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. klagenemndsforskriften § 9.

 

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:JAFR
Registrert inn:28.03.2019
Avsluttet:17.03.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Sekretariat