Gå til innhold

2019/23 Sogn og Fjordane fylkeskommune

Innklaget:Sogn og Fjordane fylkeskommune
Klager:Stårheim Bygg AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om ombygging/rehabilitering av fløy B & C ved Måløy videregående skole. Klager har anført at innklagede brutt forskrift om offentlige anskaffelser § 25-1 (4), jf. § 24-2 første ledd bokstav a), ved å endre en lovlig tildeling av kontrakt og avvise klager fra konkurransen.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:BEMA
Registrert inn:08.01.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: