Gå til innhold

2019/23 Sogn og Fjordane fylkeskommune

Innklaget:Sogn og Fjordane fylkeskommune
Klager:Stårheim Bygg AS
Saksdokument:2019 23 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse:Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om kontrakt for ombyggingsarbeid ved Måløy videregående skole. Klager anførte at innklagede hadde brutt forskriften § 25-1 (4) ved å endre en lovlig tildelingsbeslutning, og avvise klager fra konkurransen under henvisning til manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om minst ett referanseprosjekt av «tilsvarende størrelse» som det utlyste oppdraget. Klagers anførsel kunne klart ikke føre frem.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:MAMY
Registrert inn:08.01.2019
Avsluttet:15.07.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Sekretariat