Gå til innhold

2019/243 Trondheim kommune

Innklaget:Trondheim kommune
Klager:Universelt AS
Saksdokument:2019 243 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om kjøp og leie av fastmonterte matter og avskrapningsmatter. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved evalueringen av valgte leverandørs tilbud under kriteriet «Transport og distribusjon», ved å ta hensyn til en bil som ikke var en del av leverandørens bilpark på tilbudstidspunktet. Klagers anførsel førte ikke frem.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:PEAA
Registrert inn:28.03.2019
Avsluttet:11.02.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda