Gå til innhold

2019/257 Offentlige Fellesinnkjøp på Agder

Innklaget: Offentlige Fellesinnkjøp på Agder
Klager: N3zones AS
Saksdokument: 2019 257 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp og leie av fastmonterte gulvmatter. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør, som følge av manglende dokumentert erfaring med «større/tilsvarende oppdrag». Klagers øvrige anførsler ble ikke behandlet.

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 29.03.2019
Avsluttet: 28.05.2019
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda