Gå til innhold

2019/262 Stiftelsen Tradebroker

Innklaget:Stiftelsen Tradebroker
Klager:NorEngros AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud, Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Evaluerings- eller prismodell, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for levering av kontor- og datarekvisita, hygieneartikler og emballasje med relevante tjenester. Klager har anført at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å dele opp kontrakten slik at det ble inngått en rammeavtale med de private medlemsbedriftene som omfattet 85 % av det anslåtte totalvolumet av anskaffelsen, og en rammeavtale med de offentlige medlemsbedriftene som omfattet 15 % av det anslåtte totalvolumet. Klager mener dette endret forutsetningene i konkurransegrunnlaget og de forutsetninger som lå til grunn for tilbudene og at oppdelingen var en vesentlig endring. Rammeavtalen som ble signert på vegne av de offentlige medlemsbedriftene er derfor å anse som en ulovlig direkte anskaffelse. Klager har også anført at de to valgte leverandørene ikke oppfylte absolutte krav i konkurransen og at innklagede hadde plikt til å avvise tilbudene, jf. forsyningsforskriften § 20-8 første ledd bokstav b), at evalueringsmodellen bryter kravet til forutberegnelighet i anskaffelsesloven § 4 og at innklagede har brutt forbudet mot å spesifisere etter merkevarenavn.

 

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:BEMA
Registrert inn:03.04.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: