2019/262 Stiftelsen Tradebroker, Avinor AS, Bane Nor SF, Helgeland Kraft AS, Vygruppen AS, Skagerak Energi AS og Statnett SF

Innklaget: Stiftelsen Tradebroker, Avinor AS, Bane Nor SF, Helgeland Kraft AS, Vygruppen AS, Skagerak Energi AS og Statnett SF
Klager: NorEngros AS
Saksdokument: 2019 262 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell, Feil i/uklar kunngjøring, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Tradebroker gjennomførte en begrenset konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtaler om kontor- og datarekvisita, hygieneartikler og emballasje med relevante tjenester. Rammeavtalene ble først inngått 4. mars 2019 på vegne av de private medlemsbedriftene, og deretter 8. mars 2019 på vegne av de medlemsbedriftene Tradebroker hadde kategorisert som offentlige medlemsbedrifter underlagt anskaffelsesregelverket. Klager fikk ikke medhold i sin anførsel om at dette utgjorde en vesentlig endring og dermed en ulovlig direkte anskaffelse. Klager fikk heller ikke medhold i sin anførsel om at Tradebroker hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved ikke å identifisere de offentlige medlemsbedriftene i kunngjøringen. Klager fikk medhold i sin anførsel om at de innklagede hadde brutt regelverket ved tilbudsevalueringen, ved å sammenligne enkelte produkter som ikke var sammenlignbare. Klagenemnda fant imidlertid at bruddet ikke hadde påvirket utfallet av konkurransen. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

 

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: BEMA
Registrert inn: 03.04.2019
Avsluttet: 24.09.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda