2019/269 Hafslund Nett AS

Innklaget: Hafslund Nett AS
Klager: Goodtech AS
Saksdokument: 2019 269 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale om drift og vedlikehold av sambandssystemer og fjernkontroll. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forsyningsforskriften § 14-1 (3) ved å benytte «referanser» som tildelingskriterium, og at konkurransen skulle ha vært avlyst som følge av denne feilen. Klagenemnda tok derfor ikke stilling til klagers øvrige anførsler.

 

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 05.04.2019
Avsluttet: 22.04.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: