Gå til innhold

2019/269 Hafslund Nett AS

Innklaget:Hafslund Nett AS
Klager:Goodtech AS
Saksdokument:2019 269 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale om drift og vedlikehold av sambandssystemer og fjernkontroll. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forsyningsforskriften § 14-1 (3) ved å benytte “referanser” som tildelingskriterium, og at konkurransen skulle ha vært avlyst som følge av denne feilen. Klagenemnda tok derfor ikke stilling til klagers øvrige anførsler.

 

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:MAMY
Registrert inn:05.04.2019
Avsluttet:22.04.2020
Status:Avgjort
Avgjort av: