Gå til innhold

2019/289 Nord-Troms kommunenes Innkjøpssenter

Innklaget:Nord-Troms kommunenes Innkjøpssenter
Klager:Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste
Saksdokument:2019 289 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Protokollføring, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bedriftshelsetjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å vektlegge negativ erfaring med leverandørene ved evalueringen under tildelingskriteriet «kvalitet». Klagenemnda fant videre at innklagede hadde brutt kravet til etterprøvbarhet i loven § 4 ved ikke å redegjøre for hva som ble lagt til grunn for vurderingen av tilbudene under kriteriet «Responstid». Endelig fant Klagenemnda at innklagede hadde brutt kravet til karensperiode og protokollføring.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og IV
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOSI
Registrert inn:12.04.2019
Avsluttet:12.05.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda