Gå til innhold

2019/29 Kystverket

Innklaget:Kystverket
Klager:Nordic Unmanned AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Endring av konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Remotely Piloted Aircraft System, også kalt droner eller ubemannet luftfart, inkludert bl.a. levering av opplæring av mannskap i bruk av systemet. Klager har anført at det foreligger feil ved evalueringen, slik at poengberegningen er uriktig. Det er også anført at det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse ved at valgte leverandør ikke har levert systemløsningene, og dermed ikke har levert innen fristene som ble satt som minstekrav i konkurransegrunnlaget. Leveringsfristen er overskredet i så stor grad at det foreligger en “vesentlig endring” av kontrakten i strid med anskaffelsesforskriften § 28-2.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:BEMA
Registrert inn:11.01.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: