Gå til innhold

2019/295 Trøndelag politidistrikt

Innklaget: Trøndelag politidistrikt
Klager: Sibella AS
Saksdokument: 2019 295 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Kjøp av tolketjenester var «liknende» tjenestekontrakter som innklagede inngikk «regelmessig» jf. anskaffelsesforskriften § 5-4 (9). Verdien av anskaffelsene måtte derfor beregnes på grunnlag av de samlede kjøpene. Verdiene oversteg både nasjonal og EØS-terskelverdi, og anskaffelsene skulle derfor ha vært kunngjort både nasjonalt og i EØS-området. Klagenemnda kom på denne bakgrunn til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Det ble ilagt et gebyr på 13 prosent, som utgjorde ca. 1 520 000 kroner av anskaffelsens samlede verdi.

 

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: BEMA
Registrert inn: 21.04.2019
Avsluttet: 07.04.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda