Gå til innhold

2019/296 Elverum kommune

Innklaget:Elverum kommune
Klager:Interiør Plan AS
Saksdokument:2019 0296 12 Klagenemndas Avgjørelse 719794 26 0
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse om anskaffelse av tekstiler/gardiner til Elverum helsehus. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt regelverket ved at tildelingskriteriet «Kvalitet» var uklart. Klagers anførsel om brudd på regelverket ved tildelingsevalueringen ble derfor ikke tatt stilling til.

 

 

 

Konkurranseform:Tilbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:JAFR
Registrert inn:29.04.2019
Avsluttet:18.03.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda