Gå til innhold

2019/30 Bergen kommune

Innklaget:Bergen kommune
Klager:Fyllingen Maskin AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:De generelle kravene i § 5

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om bygging av ny gang- og sykkelvei, samt turvei, rundt Tranevatnet. Klager anfører at valgte leverandørs tilbud skulle ha vært avvist, og at innklagede har begått feil ved evalueringen av tildelingskriteriet “Fremdrift og leveringssikkerhet“.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:06.02.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: