Gå til innhold

2019/30 Bergen kommune

Innklaget: Bergen kommune
Klager: Fyllingen Maskin AS
Saksdokument: 2019 30 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om generalentreprise Tranevatnet tur- /gang- og sykkelvei. Klagenemda kom til at endringen i kontrakten kunne hjemles i anskaffelsesforskriften § 28-1 (1) bokstav d). Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt plikten til å kunngjøre endringen av kontrakten etter forskriften § 28-1 (3). Klagenemnda kom også til at innklagede hadde brutt likebehandlingsprinsippet ved sin håndtering av overskridelser av en sidetallsbegrensning angitt i konkurransegrunnlaget. Klagers øvrige anførsel ble ikke behandlet.

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 06.02.2019
Avsluttet: 24.03.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda