Gå til innhold

2019/336 NAV

Innklaget:NAV
Klager:Mellomvika 5 AS
Saksdokument:Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inngikk en kontrakt om leie av kontorlokaler. Klager anførte at kontrakten i realiteten var en bygge- og anleggskontrakt, og at innklagede derfor hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse ved ikke å kunngjøre en konkurranse om kontrakten. Klagenemnda fant at kontrakten korrekt var klassifisert som en leieavtale, og at den dermed var unntatt både anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften, jf. forskriften § 2-4 bokstav a. Klagers anførsel om ulovlig direkte anskaffelse, førte på denne bakgrunn ikke frem.

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:15.05.2019
Avsluttet:07.07.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda