Gå til innhold

2019/353 Forvarsmateriell

Innklaget:Forvarsmateriell
Klager:Zenitel Norway AS
Saksdokument:2019 353 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Annet

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en begrenset anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for kommersielle kommunikasjonsradioer til forsvarssektoren. Klagen hadde allerede vært gjenstand for behandling i Oslo byfogdembete og Borgarting lagmannsrett (LB-2019-85112).  Klagers anførsel om at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist fra konkurransen grunnet vesentlig avvik førte ikke frem. Heller ikke klagers anførsel om at konkurransegrunnlaget var uklart, eller anførslene om saksbehandlingsfeil førte frem.

Konkurranseform:Begrenset anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOSI
Registrert inn:22.05.2019
Avsluttet:19.03.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda