Gå til innhold

2019/354 Stavanger kommune

Innklaget:Stavanger kommune
Klager:Pelly Workwear Stavanger AS
Saksdokument:Klagenemndas Avgjørelse I Forente Saker 2019 354 Og 2019 394
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 4, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om en rammeavtale for kjøp av arbeidsklær, fottøy og personlig verneutstyr. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt forskriften § 5-4 (2) ved ikke å foreta en forsvarlig beregning av anskaffelsens verdi, men at dette ikke medførte noen plikt til å avlyse konkurransen. Klagernes anførsler om uklart konkurransegrunnlag, mangelfull angivelse av evalueringsmetode, ulovlig tildelingskriterium og ulovlig tildelingsevaluering, førte ikke frem.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:BEMA
Registrert inn:27.05.2019
Avsluttet:30.08.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda