Gå til innhold

2019/365 NAV

Innklaget:NAV
Klager:Namsos Audiosenter AS
Saksdokument:2019 365 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tildelingsevaluering, Annet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av høreapparater, ørepropper og tinnitusmaskerere, inndelt i 18 selvstendige delkonkurranser. Klagers anførsel om avvisning av valgte leverandørs tilbud i delkonkurransen om ørepropper, førte ikke frem. Klagers anførsler om evalueringen av tilbudene i denne delkonkurransen, førte heller ikke frem. Klagenemnda fant videre at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved å avvise klagers tilbud i delkonkurransen om tinnitusmaskerere.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:06.06.2019
Avsluttet:21.08.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda