Gå til innhold

2019/366 Fjaler kommune

Innklaget:Fjaler kommune
Klager:J H Nævdal Yrkesbygg AS
Saksdokument:
Avgjørelse:Trukket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprenør til prosjektet “Dingemoen barne- og ungdomskule (1-10 skule) med fleirbrukshall”. Klager anfører at valgte leverandør skulle ha vært avvist, på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:03.06.2019
Avsluttet:30.01.2020
Status:Avgjort
Avgjort av: