Gå til innhold

2019/366 Fjaler kommune

Innklaget: Fjaler kommune
Klager: J H Nævdal Yrkesbygg AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprenør til prosjektet “Dingemoen barne- og ungdomskule (1-10 skule) med fleirbrukshall”. Klager anfører at valgte leverandør skulle ha vært avvist, på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 03.06.2019
Avsluttet: 30.01.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: