Gå til innhold

2019/368 Nissedal kommune

Innklaget: Nissedal kommune
Klager: ØPD AS
Saksdokument: 2019 368 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Annet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for etablering av VA-ledninger. Klager anførte prinsipalt at tilbudet fra valgte leverandør skulle ha vært avvist i medhold av loven § 4. Klager anførte også at innklagede hadde akseptert en «vesentlig endring» av kontrakten. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 14.06.2019
Avsluttet: 24.06.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda