Gå til innhold

2019/370 Brønnøy Havn KF

Innklaget:Brønnøy Havn KF
Klager:Multiconsult Norge AS
Saksdokument:Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avlysning/totalforkastelse, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av prosjekteringsgruppe for oppføring av et havnebygg. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt regelverket ved at priskriteriet i konkurransen var ulovlig.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOHO
Registrert inn:09.07.2019
Avsluttet:16.06.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda