Gå til innhold

2019/370 Brønnøy Havn KF

Innklaget: Brønnøy Havn KF
Klager: Multiconsult Norge AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av prosjekteringsgruppe for oppføring av et havnebygg. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt regelverket ved at priskriteriet i konkurransen var ulovlig.

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOHO
Registrert inn: 09.07.2019
Avsluttet: 16.06.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda