Gå til innhold

2019/371 Bærum kommune

Innklaget:Bærum kommune
Klager:Manpower AS
Saksdokument:2019 371 Avvisning Av Klage + Nemndsleders Avgjørelse
Avgjørelse:Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om kjøp av bemanningstjenester. Klager anførte at det var benyttet et ulovlig kvalifikasjonskrav om erfaring fra tidligere oppdrag, og at konkurransen på denne bakgrunn måtte avlyses. Sekretariatet fant at klagers anførsler klart ikke kunne føre frem, og avviste saken fra behandling i klagenemnda, jf. klagenemndsforskriften § 9. Avvisningen ble påklaget til klagenemndas leder, som opprettholdt vedtaket.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOHO
Registrert inn:05.06.2019
Avsluttet:06.08.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Nemndsleder