Gå til innhold

2019/379 Sarpsborg kommune

Innklaget: Sarpsborg kommune
Klager: PST Sportsanlegg AS
Saksdokument: 2019 379 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Ettersending/supplering, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av nytt kunstgress på Sarpsborg stadion. Klager anførte at valgte leverandør skulle ha vært avvist fra konkurransen på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav. Anførslene førte ikke frem.

 

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 07.06.2019
Avsluttet: 19.05.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda