Gå til innhold

2019/382 Røst kommune

Innklaget:Røst kommune
Klager:iTet AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede har inngått en samarbeidsavtale med Bodø kommune om IKT-drift og digitalisering. Klager anfører at innklagede har gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse ettersom vilkårene i forskriften § 3-3 ikke er oppfylt.

Konkurranseform:
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOSI
Registrert inn:12.06.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: