Gå til innhold

2019/382 Røst kommune

Innklaget: Røst kommune
Klager: Braathe Gruppen AS (tidligere iTet AS)
Saksdokument: 2019 382 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inngikk 30. august 2017 en samarbeidsavtale på IKT-drift og digitalisering med Bodø kommune. Klager anførte at avtalen var en ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda fant at avtalen verken kunne unntas anskaffelsesregelverket etter anskaffelsesforskriften § 3-3, eller som myndighetsoverføring som faller utenfor anskaffelsesregelverkets anvendelsesområde. På denne bakgrunn kom klagenemnda til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Innklagede ble ilagtet gebyr på 10 prosent av anskaffelsens verdi

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 12.06.2019
Avsluttet: 09.12.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda