Gå til innhold

2019/388 Fredrikstad kommune

Innklaget:Fredrikstad kommune
Klager:Peab AS
Saksdokument:2019 388 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for oppføring av fem bygg for vann, avløp og renovasjon. Klager anførte at valgte leverandør skulle ha vært avvist som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav. Anførselen førte ikke frem. Klagers anførsel om at valgte leverandørs tilbud skulle ha vært avvist som følge av vesentlige avvik, førte heller ikke frem..

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:28.06.2019
Avsluttet:02.09.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda