Gå til innhold

2019/390 Vegdirektoratet/ Troms og Finnmark

Innklaget:Vegdirektoratet/ Troms og Finnmark
Klager:BMO Entreprenør AS
Saksdokument:2019 390 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for vedlikehold av broer på riks- og fylkesveier i Troms fylke. Klagers anførsel om at innklagede hadde brutt regelverket ved å avvise klagers tilbud førte ikke frem.

 

Konkurranseform:Tilbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:MAMY
Registrert inn:18.06.2019
Avsluttet:20.05.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda