Gå til innhold

2019/390 Vegdirektoratet/ Troms og Finnmark

Innklaget: Vegdirektoratet/ Troms og Finnmark
Klager: BMO Entreprenør AS
Saksdokument: 2019 390 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for vedlikehold av broer på riks- og fylkesveier i Troms fylke. Klagers anførsel om at innklagede hadde brutt regelverket ved å avvise klagers tilbud førte ikke frem.

 

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 18.06.2019
Avsluttet: 20.05.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda