Gå til innhold

2019/391 Forsvarsmateriell

Innklaget: Forsvarsmateriell
Klager: Norsk forening for ubemannede luftfartøy (UAS Norway)
Saksdokument: 2019 391 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gikk til anskaffelse av et komplett dronesystem gjennom en avtale med amerikanske myndigheter, ved bruk av det amerikanske utenrikspolitiske programmet Foreign Military Sales. Anskaffelsen ble ikke kunngjort. Klager anførte at innklagede hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda fant at anskaffelsen omfattet forsvarsmateriell, men at anskaffelsen var unntatt regelverket i medhold av forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser § 1-3 (2) bokstav h. Klager fikk derfor ikke medhold i sin anførsel. På bakgrunn av dette resultatet, fant ikke klagenemnda grunn til å ta stilling til klagers anførsel om nemndas gebyrmyndighet.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LINE
Registrert inn: 26.08.2019
Avsluttet: 08.09.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda