Gå til innhold

2019/408 Kongsvinger kommune

Innklaget:Kongsvinger kommune
Klager:Nord-norsk Elektro AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse om elektroarbeider på veglys. Klager har anført at tildelingsbeslutningen er i strid med forskrift om offentlige anskaffelser § 9-5 (1) bokstav a), fordi Innklagede hadde plikt til å avvise valgte leverandør fra konkurransen på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet “Leverandøren må kunne dokumentere kunnskap som lysplanlegger med spesiell erfaring med LED-teknologi og elektroarbeider i denne sammenheng”.

 

 

Konkurranseform:Tilbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:BEMA
Registrert inn:10.07.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: