Gå til innhold

2019/408 Kongsvinger kommune

Innklaget: Kongsvinger kommune
Klager: Nord-norsk Elektro AS
Saksdokument: 2019 408 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for arbeider med vegbelysning. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør fra konkurransen, søm følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet “kunnskap som lysplanlegger med spesiell erfaring med LED-teknologi og elektroarbeider i denne sammenheng”. Dokumentasjon fra valgte leverandørs underleverandør var innhentet i overensstemmelse med forskriften § 9-3, men dokumentasjonen ga ikke grunnlag for å konstatere at underleverandøren oppfylte kvalifikasjonskravet.

 

 

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 28.06.2019
Avsluttet: 12.05.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda