Gå til innhold

2019/408 Kongsvinger kommune

Innklaget:Kongsvinger kommune
Klager:Nord-norsk Elektro AS
Saksdokument:2019 408 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for arbeider med vegbelysning. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør fra konkurransen, søm følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet “kunnskap som lysplanlegger med spesiell erfaring med LED-teknologi og elektroarbeider i denne sammenheng”. Dokumentasjon fra valgte leverandørs underleverandør var innhentet i overensstemmelse med forskriften § 9-3, men dokumentasjonen ga ikke grunnlag for å konstatere at underleverandøren oppfylte kvalifikasjonskravet.

 

 

Konkurranseform:Tilbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ANVA
Registrert inn:28.06.2019
Avsluttet:12.05.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda