Gå til innhold

2019/409 Bergen kommune

Innklaget:Bergen kommune
Klager:Åsane Byggmesterforretning AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen tilbudskonkurranse om totalentreprise for bygging av Kristianborg barnehage. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved utformingen og evalueringen av tildelingskriteriet gjennomføringsplan. Klager ber også klagenemnda om å vurdere innklagedes praksis med ikke å gi innsyn i egne protokoller og evalueringer/referater knyttet til poengsetting av andre tildelingskriterier enn pris.

Konkurranseform:Tilbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LIRA
Registrert inn:01.07.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: