Gå til innhold

2019/41 Bergen kommune

Innklaget:Bergen kommune
Klager:Constructa Entreprenør AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 5

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en begrenset konkurranse med forhandling for inngåelse av samspillsentreprisekontrakt om bygging av nytt Åsane sykehjem. Klager anfører at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist, og at innklagede har brutt kravene til likebehandling og forutberegnelighet i loven § 4.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOHO
Registrert inn:18.01.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: