Gå til innhold

2019/41 Bergen kommune

Innklaget: Bergen kommune
Klager: Constructa Entreprenør AS
Saksdokument: 2019 41 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse med forhandling for inngåelse av en samspillsentreprisekontrakt om bygging av nytt Åsane sykehjem. Klager anførte at tilbudet fra valgte leverandør skulle ha vært avvist i medhold av forskriften § 24-8 (1) bokstav b. Klager anførte også at tildelingsevalueringen var i strid med regelverket, og anførte en rekke ulike grunnlag for dette. Klagers anførsler førte ikke frem.

 

Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 18.01.2019
Avsluttet: 08.06.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda