Gå til innhold

2019/411 Fredrikstad kommune

Innklaget:Fredrikstad kommune
Klager:Bibliotek-Systemer AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av biblioteksystem. Klager anfører at valgte leverandør skulle ha vært avvist på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav. Videre anfører klager at underkriteriene til tildelingskriteriet “kvalitet” er ulovlige, og at underkriteriene på noen punkter har blitt anvendt på en uforutsigbar måte.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:HEST
Registrert inn:03.07.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: