Gå til innhold

2019/413 Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS

Innklaget:Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS
Klager:B. Hansen Renovasjon
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for innsamling og transport av slam i Audnedal, Farsund og Lyngdal. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved hvordan tildelingskriteriet “Organisering logistikk og transportløsninger” og “Service og serviceorganisasjon” er anvendt og hvordan evalueringen av tilbudene er gjennomført. Det anføres også at innklagede har vektet tildelingskriteriet kvalitet i strid med konkurransegrunnlaget. Videre anfører klager at innklagede har brutt forskriften § 7-1 og kravet til etterprøvbarhet ved ikke å ha utarbeidet protokoll og dokumentasjon der det fremgår hvordan tildelingskriteriene er vurdert.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LIRA
Registrert inn:03.07.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: