Gå til innhold

2019/413 Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS

Innklaget:Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS
Klager:B. Hansen Renovasjon
Saksdokument:2019 413 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av slamtømmingstjenester. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved evalueringen av tildelingskriteriet «Kvalitet». Klagers anførsler om brudd på begrunnelsesplikten, protokollføringsplikten og prinsippet om etterprøvbarhet, førte heller ikke frem.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LIRA
Registrert inn:03.07.2019
Avsluttet:10.09.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda