Gå til innhold

2019/442 Stavanger Kommune

Innklaget:Stavanger Kommune
Klager:Capgemini Norge AS
Saksdokument:2019 0442 8Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse:Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør, Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for anskaffelse av IT- tjenester. Klager anførte at innklagede ikke skulle ha avvist klager fra konkurransen da konkurransegrunnlaget var uklart. Subsidiært anførte klager at innklagede hadde plikt til å avlyse konkurransen ettersom konkurransegrunnlaget ble uklart av spørsmål og svar fasen. Sekretariatet fant at klagers anførsler klart ikke kunne føre frem og avviste klagen som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda jf. klagenemndsforskriften § 9.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOSI
Registrert inn:10.07.2019
Avsluttet:25.07.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Sekretariat