Gå til innhold

2019/455 Vestland Fylkeskommune

Innklaget:Vestland Fylkeskommune
Klager:Transponder AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse etter forskriften del 1 for anskaffelse av rammeavtale for SMS-varslingstjeneste. Klager anfører at innklagede har foretatt en uriktig evaluering av tilbudene, i strid med grunnleggende prinsipper om likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Klager anfører også at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist på grunn av forhold ved valgte leverandørs tilbud.

 

 

Konkurranseform:Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:HEST
Registrert inn:12.07.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: