Gå til innhold

2019/455 Vestland Fylkeskommune

Innklaget: Vestland Fylkeskommune
Klager: Transponder AS
Saksdokument: 2019 0455 5Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Protokollføring, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en anskaffelse etter forskriften del I, for inngåelse av rammeavtale om SMS-varslingstjeneste for de videregående skolene i Vestland fylkeskommune. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud fordi det ble mottatt etter utløpet av tilbudsfristen. Klagers anførsler knyttet til anskaffelsesprotokoll førte ikke frem. Klagers øvrige anførsler ble ikke tatt stilling til.

 

 

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: HEST
Registrert inn: 12.07.2019
Avsluttet: 15.09.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda