Gå til innhold

2019/462 Arendal kommune

Innklaget: Arendal kommune
Klager: NRC Anlegg AS
Saksdokument: Avvisning + Avgjørelse 2019 462
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for inngåelse av en totalentreprisekontrakt om prosjektering og utbygging av turveier i Arendal bymark øst. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør fra konkurransen, som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om tilfredsstillende økonomisk soliditet for gjennomføring av oppdraget. Sekretariatet kom til at klagen klart ikke kunne føre frem og avviste den som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda. Avvisningsvedtaket ble klaget inn for klagenemndas leder, som valgte å opprettholde sekretariatets vedtak.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 16.07.2019
Avsluttet: 11.06.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Nemndsleder