Gå til innhold

2019/468 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten

Innklaget: Oslo kommune Energigjenvinningsetaten
Klager: Båndtech AS
Saksdokument: 2019 468 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale om service, vedlikehold og kjøp av deler til transportbånd ved de tre anleggene på Haraldrud, Klemetsrud og Romerike Biogassanlegg. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt regelverket ved å legge til grunn feil faktum ved kvalifikasjonsvurderingen. Klagenemnda kom til at valgte leverandør ikke oppfylte kvalifikasjonskravene og skulle ha vært avvist.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: HEST
Registrert inn: 18.07.2019
Avsluttet: 08.07.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda