Gå til innhold

2019/468 Oslo kommune Energigjenvinningsetaten

Innklaget:Oslo kommune Energigjenvinningsetaten
Klager:Båndtech AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for inngåelse av avtale om service, vedlikehold og kjøp av deler til transportbånd. Klager anfører at valgte leverandør skulle vært avvist fordi selskapet ikke oppfyller kvalifikasjonskravene om erfaring fra tilsvarende oppdrag.

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:HEST
Registrert inn:18.07.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: