Gå til innhold

2019/469 Snåsa kommune

Innklaget: Snåsa kommune
Klager: SIGN AS, Sweco Norge AS, Trønderplan AS, Elprosjekt Trøndelag AS
Saksdokument: 2019 469 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for en prosjekteringsgruppe for gjennomføring av utbygging og modernisering av Snåsa Sjukeheim. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved evalueringen av tildelingskriteriet om «Erfaring/kompetanse/bemanning». Klagenemnda fant videre at innklagede hadde brutt kravet til forutberegnelighet ved fastsettelsen av metoden for evaluering av tilbudenes priser. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 19.07.2019
Avsluttet: 13.07.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda