Gå til innhold

2019/471 Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid

Innklaget:Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid
Klager:Midtnorsk HMS-senter SA
Saksdokument:2019 471 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bedriftshelsetjenester. Klagers anførsel om at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud, førte ikke frem. Klager fikk heller ikke medhold i at innklagede hadde foretatt en uriktig evaluering av tilbudene, og samtidig brutt reglene for begrunnelse og karensfrist. Klagers anførsel om brudd på regelverket ved nektet innsyn i prissetting av forbeholdet, ble avvist for behandling i klagenemnda. Klagenemnda kom imidlertid til at innklagede hadde brutt prinsippet om etterprøvbarhet, ved ikke å redegjøre for hvordan avviket i valgte leverandørs tilbud var priset.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LINE
Registrert inn:22.07.2019
Avsluttet:10.09.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda